İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

1. Satıcı Bilgileri (Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır)
Unvanı: nProt Bilişim Danışmanlık Hizmetleri
Adresi: Feyzuallah Mah. Sevinç Sk. 12/4 Maltepe/İstanbul
Eposta adresi: info@nprot.com

2. Tüketici Bilgileri (Sözleşme içerisinde Alıcı olarak yer alacaktır)
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-Posta adresi:

3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-Posta adresi:
Fatura Teslim: Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

4. Konu
İş bu sözleşmenin konusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ait internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış fiyatı yer alan ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri
5.1 Satın alınmak istenen ürünün özellikleri internet sitelerinde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı Satıcı inisiyatifindedir.

5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahil değildir. KDV dahil fiyat, sepete eklendikten sonra sistem tarafından otomatik olarak gösterilmektedir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar), güncelleninceye veya değiştirilinceye kadar geçerlidir.

5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler KDV hariç satış fiyatı internet sitelerinde ve sipariş formunda yer almaktadır. KDV dahil fiyat, sepete eklendikten sonra otomatik olarak görüntülenmektedir.

5.4 Fiziksel ürünlerde, ürün gönderim masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Aynı gün içerisinde verilen tüm siparişler, tek bir gönderi ile Alıcıya gönderilecek olup; tek bir kargo ücreti ödenir.

6. Cayma Hakkı
6.1. Satıcı tarafından geliştirilen ürünler / hizmetler ile lisans talep edilerek satın alınan yazılımlar, elektronik ortamda bulunmaktadır. Gayri maddi mallarda cayma hakkı bulunmamaktadır.

7. Ürün Teslimi
7.1. Alıcı, internet sitelerimiz üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

7.2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, otuz günlük yasal süreyi aşmaksızın, 30 günlük süre içerisinde teslim edilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük süre üzerinde olabilir)

7.3. Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürün / ürünleri teslim edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, Satıcı tarafından iptal edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarda Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından yapılan nakit ödeme bedeli, Satıcı tarafından on gün içerisinde, Alıcı hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, Alıcı iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılır.

8. Sair Hükümler
8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Satıcının, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebi ile her ne nam altında olursa olsun uğrayacağı zararı tümüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.2. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde; tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.