SİBER İSTİHBARAT ANALİSTİ EĞİTİMİ

İstihbaratın en önemli öğesi insandır. İstihbarat uzmanlarına göre en sağlam istihbarat, insandan insana olandır. İstihbari bilgi kaynağından bağımsız olarak, iletişim ve depolama yönlerinden giderek dijital niteliğe dönüşmektedir. Siber uzay bugün savaşın beşinci boyutu olarak kabul görmüş, yapılan siber saldırılar artık konvansiyonel savaş sebebi olarak kabul edilmiştir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), üye ülkelerin siber güvenlik güçlerinin artırılması ve siber saldırılara karşı etkin savunma yapılabilmesi için çeşitli stratejiler ve rehberler geliştirmektedir. Bu bilgiler ışığında, günümüzde istihbarat alanında “insan” kadar siber uzaydaki unsurlar da önem teşkil etmektedir.

İstihbarat & Siber Güvenlik Eğitimi, katılımcıların mevcut terör örgütleri, organize suç grupları, adi suç grupları gibi oluşumlarla, Sinyal İstihbaratı (SIGINT), Elektronik İstihbarat (ELINT), Haberleşme İstihbaratı (COMINT), Siber İstihbarat (CYBINT), Görüntü İstihbarat (IMINT), Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) ve İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT) gibi başlıca haber toplama yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, bağlı oldukları kurumların bina, personel, veri, haberleşme güvenliğini sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin oluşturulmasını amaçlar.

Kimler Katılmalı

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, Maliye, İşletme, Ekonomi, Hukuk Fakülteleri öğrencileri ile, istihbarat, siber istihbarat ve siber güvenlik konularında ilgi duyan, bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler ve yurtdışına seyahet eden, yurtdışında çalışan veya öğrenim gören kişiler için büyük ölçüde yarar sağlamaktadır. Eğitim ile istihbarat disiplininin oluşturulması ve analiz yapma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Ön Gereksinimler

Siber İstihbarat Analisti Eğitimine katılabilmek için herhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır.

Eğitim Tarihi ve Süresi

Henüz belli değil.

4 hafta boyunca Cumartesi – Pazar günleri 09:00 – 18:00 saatleri arasındadır.

Eğitim Yeri

İstanbul – Eğitmenler eşliğinde, sınıf düzeninde.

Belgelendirme

Eğitime katılanlara Siber İstihbarat Akademisi tarafından katılım belgesi verilmektedir. Eğitim sonunda yapılacak sınav neticesinde %70 başarı oranına sahip olan katılımcılara başarı belgesi verilmektedir.

Eğitim Ücreti

₺1500 + (%18 KDV)

Eğitim Programı

 • Temel İstihbarat
 • İstihbarat Değerlendirme/Analiz
 • İstihbarata Karşı Koyma (İKK)
 • Psikolojik Harekat/İstihbarat
 • Siber İstihbarat/Savaş/Suç
 • Siber Uzay Üzerinden Bilgi Toplama
 • Mobil Casusluk Yöntemleri
 • Deep Web
 • Dijital Para Birimleri
 • Forensics
 • Siber Olay Analizi
 • Bilişim Hukuku