İSTİHBARATA KARŞI KOYMA

Bilişim, iletişim ve ulaştırma alanındaki yenilikler dünyanın giderek küçülmesine sebep olurken, hem fırsatları hem de tehditleri arttırmaktadır. Modern tehditler, devletin, toplumun ve bireyin güvenliğine zarar verirken resmi ve özel düzeyde farkındalık yaratılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Her türlü tehditle mücadele için öncelikle tehditlerin kaynaklarını, araçlarını, usul ve yöntemlerini bilmek ve mücadeleyi sağlıklı bir stratejiye dayandırmak gerekir. Tehditler devletlerden, terör örgütlerinden, organize suç örgütlerinden, adi suç örgütlerinden, rakip firmalardan ya da kişilerden kaynaklanabilir. Kimden ve nasıl kaynaklanırsa kaynaklansın tehdidin ayrılmaz parçası istihbarattır. Yani hedef kişi ve kurumlara yönelik her türlü saldırı öncesinde istihbarat yapılması gerekir.

İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik ise muhtemel eylemlere hazırlık amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar hakkında bilinçli olunmasını ve tedbir alınmasını gerektirir. Yani düşmanın ya da rakibin kim olduğunu, imkan ve kabiliyetlerini, yeteneklerini, niyetlerini, planlamalarını, ne zaman, nasıl, nerede harekete geçeceğini ve neler elde etmek istediğini önceden bilmek ve yürüteceği faaliyetlere karşı koymak gerekir.

İKK ve Koruyucu Güvenlik dersleri ülkemizde ve yurt dışında bu tür tehditlere maruz kalma riski bulunan herkes için farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Dersin Amacı

İKK/KG dersinin öncelikli amacı; katılımcılara istihbarat, istihbarata karşı koyma ve koruyucu güvenlik nosyonu kazandırmaktır. Yani alanla ilgili bir “fikir, imaj, algı, kavramsallaştırma, anlayış, düşünce, bakış açısı, terbiye” gibi tüm unsurları içeren biz özü vermektir. Ayrıca;

  1. İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik alanlarında temel kavramlar,
  2. Yabancı istihbarat servislerinin ve uzantılarının çalışma usul ve metodları,
  3. Servislerin ve bağlantılı unsurların sebep olduğu tehditler, güvenlik sorunları,
  4. Bunlara bireysel ya da kurumsal açıdan karşı koyma teknikleri,

hakkında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Dersin İçeriği

1. Giriş (Kapsam, içerik, temel kavramlar)
2. Temel istihbarat disiplinleri ve İKK
3. İstihbarat Servislerinin çalışma usul ve metodları
3.1. Açık faaliyetler
3.2. Gizli/Örtülü faaliyetler
4. İstihbarat servislerinin haber toplama yöntemleri (planlama, canlı kaynak, fiziki takip, gözlem ve müşahede, mülakat, görüşme, sorgu, sansür, teknik istihbarat, elektronik istihbarat, siber istihbarat)
5. İstihbarat Servislerinin Türkiye’ye yönelik ilgi alanları (hedef kitle ve konular)
6. İstihbarat Servislerinin haber toplama vasatları (Kurumlar, kuruluşlar, kişiler)
7. Aktif ve pasif önlemler
7.1. Aktif Önlemler (İstihbarat ve Güvenlik Servisleri)
7.1.1. Tespit, Teşhis, Planlama, Sonuçlandırma
7.1.2. Koruyucu Güvenlik (Bina, personel, evrak, veri ve haberleşme güvenliğinin sağlanması)
7.2. Pasif Önlemler (Toplumsal farkındalık yaratılması, ihbar mekanizması)
8. Sonuç ve değerlendirme