İSTİHBARAT & SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

İstihbaratın en önemli öğesi insandır. İstihbarat uzmanlarına göre en sağlam istihbarat, insandan insana olandır. İstihbari bilgi kaynağından bağımsız olarak, iletişim ve depolama yönlerinden giderek dijital niteliğe dönüşmektedir. Siber uzay bugün savaşın beşinci boyutu olarak kabul görmüş, yapılan siber saldırılar artık konvansiyonel savaş sebebi olarak kabul edilmiştir.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), üye ülkelerin siber güvenlik güçlerinin artırılması ve siber saldırılara karşı etkin savunma yapılabilmesi için çeşitli stratejiler ve rehberler geliştirmektedir. Bu bilgiler ışığında, günümüzde istihbarat alanında “insan” kadar siber uzaydaki unsurlar da önem teşkil etmektedir.

İstihbarat & Siber Güvenlik Eğitimi alan kişiler, istihbarat konusunda temel bilgilere sahip olduktan sonra, siber güvenlik ile ilgili konularda da tecrübe edinerek, kurumlarda “siber güvenlik uzmanı“, “siber istihbarat analisti“, “sızma testleri uzmanı“, “bilgi güvenliği uzmanı” vb. farklı görevlerle ilgili sektörlerde görev alabilmektedirler.

Eğitimde saldırı yöntemleri gerçek sistemler üzerinde uygulamalı olarak öğretilir ve bu saldırı yöntemlerine karşı neler yapılabileceği yine uygulamalı olarak gösterilir.

İstihbarat & Siber Güvenlik Eğitimi, katılımcıların mevcut terör örgütleri, organize suç grupları, adi suç grupları gibi oluşumlarla, Sinyal İstihbaratı (SIGINT), Elektronik İstihbarat (ELINT), Haberleşme İstihbaratı (COMINT), Siber İstihbarat (CYBINT), Görüntü İstihbarat (IMINT), Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) ve İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT) gibi başlıca haber toplama yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, bağlı oldukları kurumların bina, personel, veri, haberleşme güvenliğini sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin oluşturulmasını amaçlar.

Sun Tzu’nun “Belirli bir sezgisel kavrayış gücünden yoksun casuslardan tam manasıyla istifade edilemez. Kafası kurnazlığa çalışmayan biri, ihbarların doğruluğundan emin olamaz.” sözünden anlaşılacağı üzere, hedef hakkında bilgi sahibi olmak yetmez. Aynı zamanda mevcut istihbaratı doğru şekilde değerlendirmek ve analiz etmek de gerekmektedir. Bunun için İstihbarat & Siber Güvenlik Eğitimi’nde katılımcılara, istihbarat disiplininin oluşturulması ve analiz yapma becerilerinin kazandırılması da hedeflenmektedir.