DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Siber İstihbarat Akademisi, kamu ve özel sektörden müşterilerine, geniş bir yelpazede yer alan konularla ilgili olarak danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

  • Kurum içi güvenlik ve istihbarata karşı koyma eğitimlerinin verilmesi,
  • Özel sektörde yer alan firmalar ile üniversiteler için güvenlikle ilgili müfredat programlarının hazırlanması,
  • Stratejik karar verilmesine yardımcı olabilecek, sektörel istihbaratın toplanması ve analiz edilmesi,
  • Kuruma ait hassas verilerin sınıflandırılması, tasnif edilmesi ve güvenliğinin sağlanması,
  • Siber güvenlik hizmetleri çatısı altında iç ve dış penetrasyon testlerinin yapılması, siber saldırılara karşı etkin korumanın sağlanması.

danismanlikSiber İstihbarat Akademisi, özel sektör firmalarının dış temsilciliklerinde çalışacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, küresel ve ülke özelindeki tehditler konularında bilinçlendirilmeleri, bireysel ve kurumsal güvenliklerini azami düzeyde sağlamaları ve İstihbarata Karşı Koyma (İKK) konusunda farkındalık düzeylerinin arttırılmasına dönük eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Siber İstihbarat Akademisi ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kurslar, seminerler vb. için kısa ve uzun süre yurt dışında kalacak kişilerin İKK ve güvenlik konularında bilinçlendirilmeleri yönünde faaliyet gösterir.