Dr. Erhan Canikoğlu: “Teröre yönelik istihbaratta eleman niteliği önemli..”

Türkiye’de istihbarat ile ilgili yeterli literatür ve bilimsel üretimler bulunmuyor ve istihbarat, genellikle casusluk faaliyeti olarak algılanmaktadır. Oysa istihbarat, toplama yöntemi olarak casusluk ve araştırma, üretimde ise analiz ve sentez faaliyetlerini içeren bilimsel bir çalışmadır. Türkiye’de yaygın kanaatleri değiştirme çabasına naçizane bir katkı sunmak adına, Dr. Erhan Canikoğlu ile genel olarak istihbarat üretimi, terör ve istihbarat ve politika ilişkisi üzerine ayrıntılı bir mülakat gerçekleştirdik.

Dr. Erhan Canikoğlu: Terör Eylemlerine Yönelik Doğru İstihbarat İçin Nitelikli Haber Elemanlarına İhtiyaç Var

Dr. Erhan Canikoğlu; MGK’nın Dış Politikadaki Rolü teziyle yüksek lisans, Rusya’nın Yakın Çevre Politikası teziyle doktora derecesi aldı. Rusya, Yunanistan ve Irak’ta dış görevlerde bulundu. İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı. IntelTurk adlı sitesinde Türkiye’nin istihbarat ve İKK konularında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin yazılar yazmakta; 21.YYTE ve Siber İstihbarat Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programlarında İKK, Koruyucu Güvenlik, Rus İstihbarat Servisleri Tarihi ve Kuzey Kafkasya’daki Ayrılıkçı Hareket konularında dersler vermektedir.

Makalenin devamını Ocak Medya resmi sitesi üzerinden okuyabilirsiniz.