SİBER İSTİHBARAT AKADEMİSİ

Siber uzayda güvenlik ve istihbarat faaliyetleri gerçekleştirmenin en temel faktörü nitelikli insandır. Siber İstihbarat Akademisi, istihbarat farkındalığının oluşması ve siber güvenlik ile ilgili uzman yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir.

İSTİHBARAT VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Siber uzay; bugün kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci savaş alanı olarak yerini almıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte savaşların etki alanları kinetikten analoga, analogdan da sayısala dönüşmüktedir. Sayısala dönüşen bu yeni alan, günümüzde birçok ülke tarafından savaş alanı olarak kullanılmaktadır. Bu noktada gerek kurumların gerekse de ulusal güvenliğin sağlanması açısından siber güvenlik önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu noktada sadece siber güvenlik değil, aynı zamanda istihbarat bilimi hakkında da eğitim alarak farkındalığın oluşturulması adına, siber istihbarat nosyonunu geliştirip, bilimsel ve akademik çatı altında alana katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

İstihbarat ve Siber Güvenlik Eğitimi alan öğrenciler, bilişim güvenliği ve internet teknolojileri uzmanı olmak için gerekli bilgi ve beceriyi elde etmektedir. Kurumlara ait bilişim sistemleri kapsamında güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması, iyileştirilmesi ve izlenmesi ile sunucu, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemleri gibi teknoloji ve sistemlerin temini, kurulumu, yönetimi ve sürekliliğinin sağlanması konularında çalışmalar yapmaktadır. Eğitim sonunda öğrenciler, içten ve dıştan gelebilecek tehditlerin önlenmesi, rakip ve yabancı unsurlarca yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması ve hedef hakkında istihbarat faaliyetlerin yürütülmesi konularında bilgi sahibi olmaktadır.

KİMLER EĞİTİM ALABİLİR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, özel sektör firmalarının dış temsilciliklerinde çalışacaklar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kurslar/seminerler vb. için kısa ve uzun süre yurt dışında kalacak kişiler; istihbarat, istihbarata karşı koyma ve siber güvenlik konularında eğitim alabilirler. İhtiyaç duyulan gereksinimlere eğitimler sayfasından erişilebilir.

BLOG

Beyaz Saray'da Siber Güvenliğin Başındaki İsmin İşine Son Verildi

/
Bilgi güvenliği yöneticisi olarak Beyaz Saray'da 2015 yılından…

Bal Tuzağı Nedir? Hedefte Kimler Var?

/
Bal tuzağı, kadınların dişiliklerini kullanarak erkekler…

KATKIDA BULUNAN DESTEKÇİLERİMİZ

Bize Ulaşın

iletisim@istihbaratakademisi.com

+90 216 491 23 47

Nasıl yardım edebilirsiniz…

Siber İstihbarat Akademisi olarak, Büyük Türk Milleti’ne daha iyi hizmet edebilmek temel hedefimizdir. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirim, hizmet kalitesini artırmamıza, doğru plan ve programlar oluşturmamıza yardımcı olacaktır.